Bank upraszcza procedury kredytowania Rolników!


W celu ułatwienia dostępu do kredytów przez naszych Rolników Bank dokonał przeglądu procedury kredytowania gospodarstw rolnych i zdecydował o jej przebudowie i uproszczeniu.

Ideą tych zmian było głównie ograniczenie ilości obowiązków spoczywających na wnioskodawcy kredytu. Spowoduje to, iż uzyskanie kredytu przez Rolnika będzie łatwiejsze i szybsze.

W kontekście bardzo dobrej jakości portfela kredytowego w sektorze rolnictwa, powyższe zmiany nie wpłyną na zwiększenie ryzyka kredytowego, a z pewnością spotkają się z aprobatą i zadowoleniem naszych Klientów.