Bank Spółdzielczy w Przasnyszu podpisał Umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w Warszawie na mocy której jako Partner KIR-u pośredniczy w kupnie-sprzedaży CERTYFIKATÓW KWALIFIKOWANYCH wraz z aplikacją SZAFIR.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kir.com.pl oraz telefonicznie pod numerami:

29 / 752 33 00 w. 23, 24 (Centrala Banku)

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do składania wniosków o wydanie certyfikatu wraz z zestawem do składania podpisu elektronicznego.

 

 

 

Więcej informacji: www.elektronicznypodpis.pl