Bank Spółdzielczy w Przasnyszu rozpoczął działalność walutową w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków walutowych w EURO z których mogą korzystać osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.

Bank prowadzi również obsługę kasową oraz realizuje przekazy w obrocie dewizowym (polecenie wypłaty, przelew regulowany, przelew SEPA).

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat obsługi walutowej zapraszamy do naszych placówek.