Bank Spółdzielczy w Przasnyszu w 2006 roku podjął współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Concordia Ubezpieczenia w ramach której Bank uzupełnił ofertę dla swoich klientów o szereg nowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Oferta Banku w zakresie produktów ubezpieczeniowych obejmuje zarówno osoby fizyczne jak też rolników indywidualnych i podmioty gospodarcze.

Dla Ciebie i Rodziny

Ubezpieczenie na życie

Teraz możemy objąć ochroną ubezpieczeniową Rolnika i całą jego rodzinę, dzięki specjalnej ofercie, na kształt ubezpieczeń grupowych w zakładach pracy.

Oto zdarzenia, za które otrzymasz świadczenia pieniężne:

Szczegółowe Warunku Ubezpieczeń znajdują się w placówkach Banku Spółdzielczego w Przasnyszu.