Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet Bank Spółdzielczy w Przasnyszu umozliwia posiadaczom rachunków oszczędniościowo - rozliczeniowych złożenie wniosku o świadczenie w ramach programu 500+.

Rola Banku

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu umożliwi Ci złożenie wniosku Rodzina 500 plus online w systemie eBankNet, w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu. Wysłany wniosek Rodzina 500 plus możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia

 • Bank Spółdzielczy w Przasnyszu:
  Wypełniasz Wniosek Rodzina 500 plus online w systemie eBankNet.
 • Emp@tia, Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:
  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe
  Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus. Informacje o Programie Rodzina 500 plus są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  Rodzina500plus.gov.pl.